LUCKY WHEEL
Funky Game

รีวิวเกม LUCKY WHEEL รูปแบบการเดิมพันของคาสิโนออนไลน์ยุคใหม่

ปัจจุบันเกมคาสิโนออนไลน์ยุคใหม่ได้มีการคิดค้นเกมรูปแบบเดิมพันแบบใหม่ ในช่วงปี 2019-2021  นักพัฒนาเกมส่วนใหญ่เริ่มคิดค้นแนวเกมและวิธีเกมเดิมพันรูปแบบต่างๆแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือเกม “ LUCKY WHEEL ” ลักษณะของเกมจะเป็นวงล้อหมุนเมื่อครบ 20

Read More »